top of page

School maken kost veel geld. We proberen de middelen die ons door het ministerie ter beschikking gesteld worden zo goed mogelijk te gebruiken. Toch stellen we vast dat de investeringsmogelijkheden eerder beperkt zijn. Naast de dagelijkse werking en de kost van eigenaarsonderhoud blijft er een budget over voor investeringen met weinig marge. Daarom doen we regelmatig acties om geld in het laatje te brengen. Quiz, schoolfeest, eetfestijn, koekjesverkoop,... Ook het oudergroepje zet zich hier voor in. 

Iedere handelaar die ons ondersteunt op deze evenementen willen we op deze pagina bedanken.

Service clubs of andere verenigingen, bedrijven die onze projecten genegen zijn worden ook hier vermeld. (indien zij dit wensen). 

 

Je kan HIER ons sponsordossier downloaden.

Weet dat elke euro die wij ontvangen als gift steeds enkel en alleen gebruikt wordt ten voordele van de kinderen.

We bedanken onze steungevers jaarlijks met een receptie waarop het gerealiseerde getoond wordt.

 

 

bottom of page