top of page

Welkom in De Hagewinde.
Bij ons kunnen kinderen terecht van 6 tot 13 jaar die extra

ondersteuning nodig hebben.
We zijn een school buitengewoon onderwijs van het type basisaanbod.
De Hagewinde behoort tot de scholengroep Arkorum.

dehagewindedef_868_x_489-removebg-blauw.png

De Hagewinde ... maakt kinderen sterker !

fijne vakantie !

In De Hagewinde waren we onmiddellijk enthousiast om deel te nemen aan "Superfood voor jonge helden" #VANRSL en "brooddoosnodig" van VZW Enchanté. Beide projecten hebben als doel ervoor te zorgen dat alle leerlingen op school kunnen genieten van een gezonde maaltijd en een gevarieerd tussendoortje. Dit betekent in ons geval twee keer per week fruit en dagelijks gratis verse soep ! We voorzien ook gezonde tussendoortjes ... HARTELIJK DANK aan de steungevers !

&

avatar hagewinde trans.png
2324VAKANTIE.jpg

Slotviering

De Trotters samen met juf Jana begeleiden ons tijdens de laatste dag van het schooljaar naar onze vakantie tijdens een slotviering.

Onze schoolverlaters

namen in stijl afscheid van onze school in het bijzijn van hun ouders en leerkrachten.
Het gaat jullie goed en .... veel succes. 

2324schoolverlaters.jpg
IMG_20240131_103950027_edited.jpg

SUPERFOOD 

voor jonge helden.

Binnen de actie deelden we een gratis tasje verse soep uit. Een heerlijke opwarmer voor een koude speeltijd maar vooral lekker en gezond!

visie

verbindend schoolklimaat -  onderwijsbehoefte -  structuur  -  systematische en transparante aanpak  

 autismevriendelijke werking  -  ouderbetrokkenheid  - kleine groepen  -  handelingsplan - samen sterk

avatar hagewinde trans.png

De Hagewinde, een school voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod, maakt samen met type 2 afdeling De Parel deel uit van de scholengroep Arkorum. Wij willen een “buitengewone” school zijn, waar het goed is om samen te leven en te leren. Een verbindend schoolklimaat waar kinderen zich veilig voelen dankzij een sfeer van geborgenheid en vertrouwen, waar leerlingen gewaardeerd worden om wie ze zijn, wat ze kunnen en om elke inspanning die ze leveren. We hebben respect voor ieders eigenheid, zodat iedereen zichzelf kan zijn en een inbreng mag hebben. Het verbindend aspect vinden we van groot belang opdat iedereen op een gezonde manier blijvende relaties kan aangaan. We streven naar een duidelijke structuur met een systematische en transparante aanpak, waar afspraken door iedereen gekend zijn en nageleefd dienen te worden. Bij conflicten of problemen opteren we steeds voor een herstelgerichte aanpak, zodat we de relatie steeds terug kunnen opbouwen. We zetten de mogelijkheden van de leerlingen maximaal in om zelf conflicten op te lossen of bij te dragen aan de oplossing ervan. Daarnaast hebben we ook aandacht voor een schouderklop en een bemoediging. We willen een groep vormen waarin men blij is met elke stap vooruit, waar leerlingen dagelijks succes kunnen ervaren, maar tegelijk ook leren omgaan met hun beperkingen. De onderwijsbehoefte van elke leerling is het algemene vertrekpunt van onze dagelijkse werking. De school zoekt samen met ouders, in wederzijds respect, naar de beste weg voor ieder kind en dit binnen de mogelijkheden van de school en van alle betrokkenen. Hierbij vinden we het uiterst belangrijk om aandacht te hebben voor de volledige persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Om het sociaal en emotioneel welbevinden van onze leerlingen te bevorderen, kiezen we er bewust voor om de klasgroepen zoveel als mogelijk in te delen op basis van het geboortejaar van de leerlingen. Om dit te kunnen realiseren, zetten we ten volle in op binnenklasdifferentiatie. De cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van elk kind wordt nauwgezet opgevolgd door het volledige team (directie, leerkrachten en bijzondere leerkrachten, ortho, kine en logo). Ons streefdoel is elk kind maximale kansen te geven om zich op zijn of haar eigen tempo en niveau te ontplooien. Als ondanks de differentiatie een leerling toch niet lijkt aan te sluiten bij zijn of haar klasgroep, dan zullen we niet nalaten om de nodige stappen te zetten voor het opmaken van individuele doelstellingen, waarbij we met het CLB als betrokken partner kijken naar een verhoogde vorm van zorg of onderwijs op maat van het kind. De Hagewinde is een open katholieke dialoogschool. De christelijke waarden beschouwen we dan ook als ons fundament. Vanuit deze visie respecteren wij andere culturen en religies. De leerlingen mogen ervaren dat iedereen waardering en gelijke kansen verdient. Vergevingsgezindheid is voor ons een belangrijke waarde, want iedereen heeft recht op het krijgen van nieuwe kansen. Het enthousiasme en de gedrevenheid van ons volledig schoolteam, samen met een permanente aandacht en vraag naar ouderbetrokkenheid, vormt een stevige basis om dit alles te kunnen realiseren. “Samen sterk!”

visie

schoolverlaters

In de Hagewinde proberen we elk leerling zo ver als mogelijk te krijgen. Een groot deel van de leerlingen gaat na De Hagewinde naar een secundaire school om daar een beroep aan te leren in de richting 1B. Ook in het buitengewoon secundair onderwijs kunnen ze terecht om hun opleiding verder te zetten. In een schoolverlaterstraject wordt samen met het CLB gezocht naar hun interesses en talenten. Op het schoolverlaters oudercontact wordt alles toegelicht.

avatar hagewinde trans.png
schoolverlaters

praktisch

thumbnail_4f39d31c-2fd1-4319-bb5b-7e3f513780b7.jpg
avatar hagewinde trans.png

busvervoer

De kinderen kunnen dagelijks worden opgehaald met het gemeenschappelijk busvervoer. Indien een kind niet met de schoolbus komt, kan het gebracht en/of afgehaald worden. Tijdens de schoolweken is dit vanaf 7u en tot 18u. Tijdens de schoolvakanties van 7u30 tot 17u. Kinderen die ’s morgens met de schoolbus gebracht worden en in de leefgroep verblijven na 16.00 uur, kunnen ’s avonds afgehaald worden tot 18u. Of omgekeerd: kinderen kunnen ’s morgens gebracht worden naar de morgenopvang en ’s avonds meegaan met de bus. We streven wel naar een vaste regeling. Op woensdagavond om 17.00 uur en tijdens de vakantiewerking wordt er busvervoer vanuit dagopvang georganiseerd. Woon je binnen een straal van 15 km van De Parel dan is dit busvervoer gratis. Woon je verder dan vragen we een bijdrage van 0,50 € per km/per rit en wordt er gebruik gemaakt van een gemeenschappelijk opstapplaats.

administratief

Om onderwijs te kunnen volgen in de Hagewinde dient het CLB een doorverwijzingsverslag type basisaanbod op te maken.

maandmenu

Wanneer je hier klikt, krijg je het menu van de maand te zien in een nieuw venster.

Als je hier klikt zie je de varkensvrije menu.
 

schoolreglement

Wanneer je hier klikt, krijg je het schoolreglement te zien als pdf in een nieuw venster.

kalender

avatar hagewinde trans.png

Wanneer je hier klikt, krijg je de kalender te zien als pdf in een nieuw venster.

praktisch

medewerkers

Op school zijn er onderwijzers aan het werk, de meesten zijn klastitularis. Enkelen zijn gedeeltelijk klasvrij voor coördinerende opdrachten en/of individuele begeleiding. Er is ook een leerkracht lichamelijke opvoeding en een leerkracht muzische vorming en expressie. In De Hagewinde staan de kinesitherapeuten, logopedisten in voor de therapieën: individueel, in klasverband of met een kleiner groepje leerlingen. Opnieuw wordt in multidisciplinair overleg bepaald welk kind therapie krijgt. Deze beslissing kan ook gestuurd worden door ouders of een arts. De orthopedagoog ondersteunt en bewaakt de pedagogisch-didactische werking van de school. De directeur coördineert het geheel. Klik op de foto om de functie te kennen en via de link je mailprogramma te openen om een mail te sturen.

avatar hagewinde trans.png
medewerkers

steun

actie

Wil je met je club of vereniging De Hagewinde steunen met een actie dan zullen wij op alle mogelijke manieren het initiatief ondersteunen.

geld

Als je een gift wil doen aan De parel dan kan dat !
Wie een fiscaal attest wil ontvangen stort op het nummer:
BE14 7380 2232 5883 met vermelding De Parel

vrijwilligerswerk doen

Heb je wat vrije tijd die je graag zinvol wil doorbrengen en werk je graag met kinderen ... dan kan je bij ons terecht. Dat kan eenmalig naar aanleiding van evenement of op geregelde basis. Na een gesprek proberen we samen tot een afspraak te komen waarbij jij je goed voelt en wij (de kinderen) genieten genieten van je vrijwillige inzet.

materiaal schenken

Heb je this of op het werk materiaal, meubilair gerief waarvan je vindt dat het een tweede leven verdient ... en je denkt dat het in onze setting bruikbaar kan zijn ... neem dan gerust contact!

kosteloos ... maar waardevol

Knutselen met kosteloos materiaal is heel waardevol. Als je ons hiermee kan helpen, neem dan contact. We kunnen echter niet beloven dat we op dat moment jouw gerief kunnen gebruiken. Onze opslag is beperkt ...

speelgoed schenken

Heb je speelgoed dat nog in prima staat is en je wil onze kinderen hiermee plezieren ... fantastisch. Neem contact en wij gaan na of onze speel-o-theek kan uitbreiden. 

avatar hagewinde trans.png
IMG_20210518_153053391.jpg
steun

blogs

Tumblr-logo-IM-1.png
avatar hagewinde trans.png
Volg de avonturen van de klassen via de BLOGS op tumblr ...
blogs

contact

BuBaO De Hagewinde

 

 

Vikingstraat 37 

8800 Roeselare

tel 051 / 20 33 12 

 

directeur 

jo.degrande@arkorum.be

 

orthopedagoog

hanne.dewyspelaere@arkorum.be

administratie

stijn.terrie@arkorum.be

 

 

avatar hagewinde trans.png

Stuur ons een bericht,
dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Bedankt voor de inzending!

contact
bottom of page