onze leerlingen

- jongens en meisjes van 6 tot 13 jaar

- kinderen met een lichte mentale beperking met eventueel bijkomende leer- of ontwikkelingsstoornissen

 

type basisaanbod

- leeraanbod op maat en tempo van het kind

- kleine klasgroepen

- niveaugroepen voor taal en wiskunde

- groepswerkplanning en individuele handelingsplanning
​- individuele en klassikale ondersteuning door logopedist, kinesist, bijzondere leermeester indivudueel onderwijs en orhopedagoog

samenwerking CLB

- De Hagewinde sloot een overeenkomst met het Vrij CLB, kattenstraat 65, 8800 Roeselare.

- Paramedisch medewerker Lisa van Brussel, Dokter Merel Vanneste, pedagoog Leen Vandeputte en maatschappelijk werker Désirée Chielens zijn de vaste medewerkers verbonden aan onze school. 

- Je kan rechtstreeks met hen in contact komen via www.clbroeselare.be.

- Je kan het CLB telefonisch bereiken op het nummer 051/ 25 97 00

schoolraad

- De schoolraad is samengesteld uit volgende personen:

BUBAO De Hagewinde type basisaanbod Vikingstraat 37 8800 Roeselare - Tel: 051/20 33 12 - dehagewinde@arkorum.be

De Parel type 2 De Zilten 50a, 8800 Roeselare - 051/26 43 03 - dehagewinde@arkorum.be