1819schoolverlatersbezoekTROTTERS
1819schoolverlatersbezoekTROTTERS

press to zoom
1819TableauViantBeroepenKAPOENEN2
1819TableauViantBeroepenKAPOENEN2

press to zoom
fotoeinde
fotoeinde

press to zoom
1819schoolverlatersbezoekTROTTERS
1819schoolverlatersbezoekTROTTERS

press to zoom
1/4
dehagewindedef (434 x 244).jpg

Voor 1968:

Er zijn geen autonome scholen voor buitengewoon onderwijs. In het klein Seminarie in roeselare is er een aparte klas met kinderen met leerproblemen.

In 1968:

Alle klassen met moeilijk lerende kinderen uit het Klein Seminarie (Zuidstraat), De Grauwe Zusters (Nonnenstraat) en Theresiaschool (Hammestraat) straten het buitengewoon onderwijs type 1. De klassen blijven in de school voor gewoon onderwijs. De administratie gebeurt in de Zuidstraat (dir. F. Vannieuwenhuyse). De school groeit snel aan en de samenwerking met het gewooon onderwijs is dikwijls een punt van discussie. De omkadering is minimaal (logopedie), de verscheidenheid is in alle vestigingen maximaal. Men zoekt naar een gebouw om alle klassen samen te brengen.

Gemengd onderwijs 

De meisjesklassen verhuizen het eerst naar de Vikingstraat (Nonnenstraat en Hammestraat). Een jaar later verlaten de jongens de Zuidstraat en worden wij een autonome school op een eigen vestigingsplaats. er wordt naar een naam gezocht. "De Hagewinde" wordt geboren. De school groeit aan, de omkadering breidt uit (logo en kine).

1984 

De school fusioneert met BLO Onze Kinderen. De lagere school (type 8) Rumbeke, de secundaire school (BUSO Onze Jeugd, nu in de Iepersestraat) en De Hagewinde komen onder één inrichtende macht. (BOR)

De jaren 90

De school in de Vikingstraat krijgt een betere accomodatie. Alle klassen en gangen krijgen een verflaag (directie en leerkrachten). De speelplaats wordt vernieuwd en er komt een afdak.

1 september 2000

Inrichtende macht BOR (Buitengewoon onderwijs roeselare) wordt BORI (Buitengewoon onderwijs Roeselare en Izegem). Dit is een onderdeel van de reorganisatie van het BUBAO in de regio. Onder andere vloeit daaruit voort dat De hagewinde type 8 omvormt tot type 2. De Zonnebloem start met type 8 en Sint-Idesbald met type 3.

Bij de start van type 2 zijn er 17 leerlingen met attest type 2. Deze leerlingen komen in de kleine Ardoisestraat 200, een bestaande leegstaande schoolwaar de verbouwingswerken starten in november 2000 (eerste deel) = aanvraag voor verdere renovatie.

1 september 2003

Laatste schooljaar type 8. Type 2 start met 33 leerlingen waarvan een aantal in de leefklas. 

2003-2005

Een nieuwe centrale verwarming en een aantal verbeteringen aan de gebouwen van type 2.

1 september 2005

De Hagewinde sluit aan bij scholengemeenschap De Zorg samen met BuBaO De Zonnebloem en Sint-Idesbald, alsook met de BaO scholen in Izegem.

1 september 2007

Voor de type 2 afdeling wordt een samenwerkingsakkoord gesloten met het OC Sint-Idesbald. Genaamd De Parel. Type 2 verhuist naar een bijgebouw van het OC aan De Zilten.

BORI houdt op te bestaan en wij sluiten aan bij ARKORUM VZW. (inrichtende macht)

De nieuwe muzische klas wordt in gebruik genomen. De klas werd met eigen middelen gebouwd door sympathisanten, personeel en ouders.

schooljaar 2009-2010
Op de speelplaats van type 1 worden, met de hulp van sponsors en vrijwilligers, speelhuisjes, parcours en speelzones geïnstalleerd. 

1 september 2011

De Hagewinde maakt de overstap van scholengemeenschap De Zorg naar scholengemeenschap ARKORUM. 

2012-2013

Type 1: De omheining rond de school wordt vernieuwd. Dakwerken aan sportzaal en inkom worden uitgevoerd en jongenstoiletten vernieuwd. een beperkte badkamer wordt geïnstalleerd. De refter met keuken wordt vernieuwd met sponsorgeld.
Type 2: De vernieuwde speelplaats wordt ingehuldigd ! Nieuwe speeltoestellen en bevloering zorgen voor massa's speelplezier.  

2013-2014

Type 1: De chauffagebuizen, radiatoren en sturing verwarmingsinstallatie worden vernieuwd. De tuin achteraan wordt aangepakt en voorzien van speelveld en terrassen.

zomervakantie 2015

type basisaanbod: 69 ramen worden vervangen door PVC ramen met energiezuinige beglazing.

type 2: de fietsenstalling krijgt een face-lift en wordt aangevuld met heel wat nieuwe fietsen.

1 september 2015

Het M-decreet heft de types 1 en 8 op, hierdoor wordt de afdeling in de Vikingstraat type basisaanbod.