Het oudergroepje van type basisaanbod komt een viertal keer per jaar samen. Het doel van de ouderwerking is vooral gericht op ondersteuning van de schoolwerking. Op vrijwillige basis zetten een aantal ouders zich in om  het schoolteam bij te staan bij de organisatie van verschillende activiteiten. Zij organiseren een aantal acties samen met het team om wat extra centen in het laadje te brengen. Het is ook een prima gelegenheid om andere ouders in contact te komen. Al wie interesse heeft kan inlichtingen bekomen bij de directie.

 

Iedere ouder is uiteraard welkom!

BUBAO De Hagewinde type basisaanbod Vikingstraat 37 8800 Roeselare - Tel: 051/20 33 12 - dehagewinde@arkorum.be

De Parel type 2 De Zilten 50a, 8800 Roeselare - 051/26 43 03 - dehagewinde@arkorum.be