In alfabetische volgorde alle onderwijzend personeel met hun opdracht.

Anton Vanhee
onderbouw: de Kapoenen
anton.vanhee@arkorum.be

 

Ann Devarrewaere
middenbouw: de Bengelse Makkers
ann.devarrewaere@arkorum.be

 

CĂ©line Vandenbroucke
onderbouw: de Sloebers
celine.vandenbroucke@arkorum.be

 

Dominiek Dierckens   
middenbouw: de Bengelse Makkers /  ICT / beleidsondersteuner

dominiek.dierckens@arkorum.be

 

Annelies Deroo

middenbouw: de Bengelse Makkers / GOK
annelies.deroo@arkorum.be

 

Hilde Puype
bovenbouw: de Trotters / GOK
hilde.puype@arkorum.be

 

Annelies Vanhoutte
onderbouw + bovenbouw: de Trotters
annelies.vanhoutte@arkorum.be

 

Bieke Sinnesael
bovenbouw: de Trotters
bieke.sinnesael@arkorum.be

 

Brinda Vandamme
middenbouw: de Bengelse Makkers
brinda.vandamme@arkorum.be

 

Tom Vandenhende
Lichamelijke Opvoeding
tom.vandenhende@arkorum.be

 

BUBAO De Hagewinde type basisaanbod Vikingstraat 37 8800 Roeselare - Tel: 051/20 33 12 - dehagewinde@arkorum.be

De Parel type 2 De Zilten 50a, 8800 Roeselare - 051/26 43 03 - dehagewinde@arkorum.be