Het oudergroepje komt meerdere keren per jaar samen. De agenda van de bijeenkomst wordt opgesteld 

in overleg met ouders, school en dagopvang.

Hieronder vind je de verslagen:

januari 2017

april 2017

 

oktober 2017

1/1

BUBAO De Hagewinde type basisaanbod Vikingstraat 37 8800 Roeselare - Tel: 051/20 33 12 - dehagewinde@arkorum.be

De Parel type 2 De Zilten 50a, 8800 Roeselare - 051/26 43 03 - dehagewinde@arkorum.be