top of page

Bij de kinderen met de grootste zorgvraag zijn er altijd 2 begeleiders in de klas. Naast de vaste kleuterleider is er bijkomende ondersteuning en/ of therapie in de klas door kine/logo, opvoedster of andere kleuterleidster. De oudste kinderen vormen met 12 leerlingen samen één grote groep. Er is vooral aandacht voor taal en rekenen op maat, vandaar de opsplitsing in niveaugroepen met ondersteuning door logo/ergo of andere leerkracht. Er is een heel functioneel aanbod met als doelstelling zo zelfstandig mogelijk te kunnen overgaan naar het secundair.

Er zijn kleuterleiders en onderwijzers. Daarnaast ook logopedisten, kinesitherapeuten, een ergotherapeute, een kinderverzorgster en orthopedagogen.

type 2

De afdeling "De Parel" heeft ongeveer 40 à 50 leerlingen tussen 3 en 13 jaar, zowel jongens als meisjes. Zij hebben in principe matige tot ernstige leermoeilijkheden. Er zijn ook leerlingen met meervoudige stoornissen. De kinderen zijn verdeeld over 6 pedagogische eenheden.

 

onze leerlingen

samenwerking CLB

- De Hagewinde sloot een overeenkomst met het Vrij CLB, kattenstraat 65, 8800 Roeselare.

- Paramedisch werker Claudia Valcke, Dokter Marian Vervoort, pedagoog Leen Vandeputte en maatschappelijk werker Désirée Chielens zijn de vaste medewerkers verbonden aan onze school. 

- Je kan rechtstreeks met hen in contact komen via www.clbroeselare.be.

- Je kan het CLB telefonisch bereiken op het nummer 051/ 25 97 00

schoolraad

- De schoolraad is samengesteld uit volgende personen:

bottom of page