Voorzitter

Pouseele Kristiaan

 

 

 

 

 

 

 

Ondervoorzitter

Deprez Geert

 

 

 

 

 

 

 

Penningmeester

Maertens Rita

 

 

 

 

 

 

 

Secretaris

Vermeulen Arlette

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursleden

Bleyaert Peter

 

 

 

Defossez Rita

 

 

 

De Maré Paul

 

 

 

Dewitte Mark

 

 

 

Durieu Kris

 

 

 

Duyck Annick

 

 

 

Guillemyn Els

 

 

 

Maes Mark

 

 

 

Naert Christ

 

 

 

Pieters Hilde

 

 

 

Sevenoo Tea

 

 

 

Vyncke Jean-Pierre

 

We heten u van harte welkom in onze Scholengroep Arkorum.

Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare - Ardooie. In de voorbije jaren hebben deze scholen een hechte samenwerking opgebouwd onder de naam Scholengroep Arkorum.

 

Onze scholengroep bestaat uit 18 scholen met een aanbod van kleuter- en lager onderwijs.  Ook een school voor buitengewoon basisonderwijs maakt deel uit van het samenwerkingsverband. Elk kind kan in onze scholen zijn talenten ten volle ontplooien en de christelijke traditie inspireert ons in het aanbod van waarden en levenshoudingen. Alle scholen varen eenzelfde koers met eigen accenten: ze zijn uw vertrouwen waard!

1/1

Bij de kinderen met de grootste zorgvraag zijn er altijd 2 begeleiders in de klas. Naast de vaste kleuterleider is er bijkomende ondersteuning en/ of therapie in de klas door kine/logo, opvoedster of andere kleuterleidster. De oudste kinderen vormen met 12 leerlingen samen één grote groep. Er is vooral aandacht voor taal en rekenen op maat, vandaar de opsplitsing in niveaugroepen met ondersteuning door logo/ergo of andere leerkracht. Er is een heel functioneel aanbod met als doelstelling zo zelfstandig mogelijk te kunnen overgaan naar het secundair.

Er zijn kleuterleiders en onderwijzers. Daarnaast ook logopedisten, kinesitherapeuten, een ergotherapeute, een kinderverzorgster en orthopedagogen.

type 2

De afdeling "De Parel" heeft ongeveer 40 à 50 leerlingen tussen 3 en 13 jaar, zowel jongens als meisjes. Zij hebben in principe matige tot ernstige leermoeilijkheden. Er zijn ook leerlingen met meervoudige stoornissen. De kinderen zijn verdeeld over 6 pedagogische eenheden.

 

onze leerlingen

samenwerking CLB

- De Hagewinde sloot een overeenkomst met het Vrij CLB, kattenstraat 65, 8800 Roeselare.

- Verpleegkundige Sofie Boonaert, Dokter Merel Vanneste, pedagoog Leen Vandeputte en maatschappelijk werker Joke Wybo zijn de vaste medewerkers verbonden aan onze school. 

- Je kan rechtstreeks met hen in contact komen via www.clbroeselare.be.

- Je kan het CLB telefonisch bereiken op het nummer 051/ 25 97 00

schoolraad

- De schoolraad is samengesteld uit volgende personen:

BUBAO De Hagewinde type basisaanbod Vikingstraat 37 8800 Roeselare - Tel: 051/20 33 12 - dehagewinde@arkorum.be

De Parel type 2 De Zilten 50a, 8800 Roeselare - 051/26 43 03 - dehagewinde@arkorum.be