Onze visie

Pedagogisch project

 

De Hagewinde, een school voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod, maakt samen met type 2 afdeling De Parel deel uit van de scholengroep Arkorum.

 

Wij willen een “buitengewone” school zijn, waar het goed is om samen te leven en te leren. Een school waar kinderen zich veilig voelen dankzij een sfeer van geborgenheid en vertrouwen, waar leerlingen gewaardeerd worden om wat ze kunnen en om elke inspanning die ze leveren. We hebben respect voor ieders eigenheid, zodat iedereen zichzelf kan zijn.

 

We streven naar een duidelijke structuur met een systematische en transparante aanpak, waar afspraken door iedereen gekend zijn en nageleefd dienen te worden. Daarnaast hebben we ook aandacht voor een schouderklop en een bemoediging. We willen een groep vormen waarin men blij is met elke stap vooruit, waar leerlingen dagelijks succes kunnen ervaren, maar tegelijk ook leren omgaan met hun beperkingen.

 

De onderwijsbehoefte van elke leerling is het algemene vertrekpunt van onze dagelijkse werking. De school zoekt samen met ouders, in wederzijds respect, naar de beste weg voor ieder kind en dit binnen de mogelijkheden van de school en van alle betrokkenen. Hierbij vinden we het uiterst belangrijk om aandacht te hebben voor de volledige persoonlijkheidsontwikkeling van het kind.

De cognitieve, sociaal- emotionele en de motorische ontwikkeling van elk kind wordt dan ook nauwgezet opgevolgd door het ganse team.

 

Ons streefdoel is elk kind maximale kansen te geven om zich op zijn of haar eigen tempo en niveau te ontplooien.  Als een leerling niet lijkt aan te sluiten bij het groepswerkplan van de klasgroep zullen we niet nalaten om de nodige stappen te zetten voor het opmaken van individuele doelstellingen, waarbij we kijken naar een verhoogde vorm van zorg of onderwijs op maat van het kind.

 

De Hagewinde is een katholieke school. De christelijke waarden beschouwen we dan ook als ons fundament. Vanuit deze visie respecteren wij andere culturen en religies. De leerlingen mogen ervaren dat iedereen waardering en gelijke kansen verdient. Vergevingsgezindheid is voor ons een belangrijke waarde, want

iedereen heeft recht op het krijgen van nieuwe kansen.

 

Het enthousiasme en de gedrevenheid van ons volledig team, samen met een permanente aandacht en vraag naar ouderbetrokkenheid, vormt een stevige basis om dit alles te kunnen realiseren.

“Samen sterk!”

1/1

BUBAO De Hagewinde type basisaanbod Vikingstraat 37 8800 Roeselare - Tel: 051/20 33 12 - dehagewinde@arkorum.be

De Parel type 2 De Zilten 50a, 8800 Roeselare - 051/26 43 03 - dehagewinde@arkorum.be